Op dit moment is de vereniging in oprichting. Statuten en reglement worden nog geredigeerd en zodra dat gebeurd is wordt de vereniging daadwerkelijk opgericht.

logoBetuwseBierBrouwers klein